<p>In december kwam de rechter zelf een kijkje nemen bij de erfbegrenzing van de Turfmarktlocatie. Foto: Jan van den Berg</p>

In december kwam de rechter zelf een kijkje nemen bij de erfbegrenzing van de Turfmarktlocatie. Foto: Jan van den Berg

(Foto: )

Gemeente Gouda moet bestemmingsplan Turfmarktkerk herstellen

Gouda - De gemeenteraad is onzorgvuldig geweest bij het vaststellen van het bestemmingsplan Turfmarktkerk en moet het plan binnen een half jaar herstellen. Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak, aangespannen door de omwonenden, rondom de wijziging bestemmingsplan Turfmarkt 60, wat direct na de sloop in gang is gezet. 

Door Marianka Peters

Het bestemmingsplan maakt nieuwbouw mogelijk op de voormalige locatie van de Turfmarktkerk. Die kerk is al deels gesloopt, omdat die dreigde in te storten. Het bestemmingsplan biedt nieuwe bouw- en gebruiksregels voor nieuwe bebouwing op deze locatie. Vereniging Belanghebbenden Turfmarktkerk en het Klooster en een groep omwonenden zijn het niet eens met het bestemmingsplan en zijn daartegen in beroep gekomen. De omwonenden vrezen aantasting van hun woon- en leefklimaat. Ook maken zij zich zorgen om hun privacy door de toegestane hoogte van de toekomstige nieuwbouw. De vereniging voert aan dat de gemeenteraad het bestemmingsplan onvoldoende heeft gemotiveerd. Zo zouden bepaalde voorwaarden, die omwonenden op verzoek van de gemeenteraad in het voortraject van het bestemmingsplan hebben aangegeven, zonder overleg niet zijn overgenome.

In het bestemmingsplan “Turfmarkt 60 Gouda” is aan een gedeelte van het binnenterrein opnieuw de bestemming “Gemengd” toegekend, zij het dat die gronden zijn verschoven ten opzichte van de gronden met diezelfde bestemming in het bestemmingsplan “Binnenstad West”. De gronden met de bestemming “Gemengd” hebben ook de aanduiding “bouwvlak” gekregen.

Op het overige deel van het binnenterrein en de toegang rust de bestemming “Tuin-Erf”. Aan het voorste deel van de toegang naar het binnenterrein is ingevolge het bestemmingsplan “Turfmarkt 60 Gouda” de aanduiding “wetgevingzone - wijzigingsgebied” toegekend. In het voortraject waren de omwonenden gevraagd mee te denken over de randvoorwaarden waaraan het nieuwe bestemmingsplan zou moeten voldoen. De omwonenden hebben aangegeven dat er een afstand van minimaal 5 m tussen de erfgrenzen en het bouwvlak moet worden aangehouden, dat de goot- en bouwhoogte maximaal 5 onderscheidenlijk 9 m mag zijn en dat minimaal 25% van het perceel een groenbestemming moet krijgen. In het bestemmingsplan zijn deze eisen van de omwonenden zonder overleg en zonder motivering niet overgenomen.

Uit de toelichting bij het plan en de in de toelichting vermelde memo van de Omgevingsdienst Midden-Holland van 10 december 2019 blijkt dat de raad bij de vaststelling van het plan heeft onderzocht of bebouwing op het voorterrein passend is in, kort gezegd, het straatbeeld en of regelgeving inzake onder meer geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid aan realisering van bebouwing in de weg staat. Uit die stukken blijkt echter niet dat de raad dit daadwerkelijk heeft onderzocht. De raad heeft bij de vaststelling van het plan, de vereiste zorgvuldigheid niet in acht genomen, zo oordeelde de rechter. De gemeente Gouda moet dus terug naar de tekentafel en binnen 26 weken het besluit van 11 december 2019 “Turfmarkt 60 Gouda” herstellen.

In een reactie stelt wethouder Rogier Tetteroo: “ethouder Rogier Tetteroo: “De gemeenteraad wordt zo spoedig mogelijk over deze uitspraak geïnformeerd. Er is ons door de Raad van State gevraagd om een aantal aspecten van het bestemmingsplan nog nader te onderbouwen. De gemeente gaat daarmee aan de slag en heeft daar 26 weken de tijd voor.” 

De eigenaar van de Turfmarktlocatie is blij met de uitspraak. “Maar,” zegt hij, “De gemeente krijgt een half jaar de tijd voor het bestemmingsplan, dat betekent dat ik verder niets kan ondernemen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


 

Meeste reacties