<p>Het Gemeentelijk Rioleringsplan roept meer vragen op. Foto ter illustratie: Marianka Peters</p>

Het Gemeentelijk Rioleringsplan roept meer vragen op. Foto ter illustratie: Marianka Peters

(Foto: )

‘Dit rioolplan stinkt aan alle kanten’

Afgelopen twee jaar beet Paul Ruijgrok, fractievoorzitter van de VVD, zich vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Hij stelde vele vragen en plaatste het onderwerp meerdere malen op de agenda van de Goudse gemeenteraad. Echter, zonder gewenst resultaat. De VVD wil nu duidelijkheid.

Gouda - "Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is voor het laatst vastgesteld door de gemeenteraad in 2018. Het GRP gaat over € 100 miljoen verdeeld over 5 jaar (2019 t/m 2023). Dit geld wordt betaald door de inwoners, bedrijven en instellingen in Gouda. Wettelijk is vastgelegd dat deze rioolheffingen kostendekkend moeten zijn. Dit betekent dat de gemeente niet meer geld aan de inwoners mag vragen dan nodig is voor dit doel," aldus Ruijgrok. "Gedurende de looptijd van het GRP wordt de raad maar zeer mondjesmaat geïnformeerd over de uitvoering. Als alles volgens plan verloopt is dat niet gek. In dit geval wel. Volgens onze analyse wijkt het college namelijk in twee jaar al voor minstens € 13 miljoen af van het plan. Volgens het GRP zou namelijk in 2020 en 2021 € 23 miljoen per jaar aan het riool worden uitgegeven. In de begrotingen van 2020 en 2021 is echter maar € 16 miljoen per jaar opgenomen." Ruijgrok zegt continu opheldering te vragen aan de wethouder Financiën, Michiel Bunnik. "Maar keer op keer worden deze vragen niet of onvolledig beantwoord. Een ander argument, dat door het college gebruikt wordt, om de rioolheffing te verlagen, is het aantal aansluitingen. Er komen steeds meer huizen in Gouda. De totale kosten kunnen dus over meer aansluitingen worden verdeeld. Natuurlijk hebben we toen naar die cijfers gevraagd. Deze zouden van de regionale belastingdienst (BSGR) afkomstig zijn. Maar Gouda heeft ze niet meer, want de betreffende ambtenaar is met pensioen. De BSGR heeft ze nog wel, maar het college weigert ze aan ons te verstrekken." Ruigrok schetst een ingewikkelde rekensom over de teveel betaalde rioolbelasting. En dan is er ongenoegen bij de VVD rond de OZB. "Het college heeft bij de verhoging van de OZB beloofd dat de woonlasten niet zouden stijgen. Ook dat blijkt dus niet te kloppen. Ik ga een voorstel indienen om de helft van het overschot aan rioollasten, € 200 per huishouden, terug te geven. Ook ga ik mijn misnoegen over de informatieverstrekking benadrukken. Ik zal daar een motie voor indienen. Dan kan iedere partij en ieder raadslid laten weten of hij het met ons eens is dat het nu eens afgelopen moet zijn met het niet beantwoorden van vragen, het schuiven met miljoenen zonder de raad daarover te informeren."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


 

Meeste reacties