<p>Foto: Jan van den Berg</p>

Foto: Jan van den Berg

(Foto: )

Twee reuze wilgen moeten worden gekapt

De twee treurwilgen tussen de Kleiwegbrug en de Kazernebrug moeten worden geveld. De bomen vormen een gevaar voor de damwand aan de Korte Vest, die onder de druk dreigt te bezwijken.

Door Marianka Peters

Gouda - De damwand aan de Korte Vest en Houtmanspad bevindt zich in een zeer slechte staat en is aan vervanging toe. Deze vervangingswerkzaamheden staan gepland voor het voorjaar 2021. “Zonder deze vervanging bestaat de kans op bezwijken van de huidige damwand,” stelt de gemeente. Aan de Korte Vest staat een aantal bomen, waaronder twee treurwilgen. De treurwilgen staan op een geringe afstand van de bestaande damwand en hangen scheef over het water. De wortels van de boom groeien tussen de voegen van de damplanken door.

Daarnaast is er onvoldoende bovengrondse werkruimte om de huidige damwand te verwijderen en een nieuwe damwand aan te brengen met behoud van de treurwilgen,” stelt de gemeente in de omgevingsvergunning. “Om de damwand te vervangen en hiermee de veiligheid te waarborgen gaan wij de treurwilgen kappen. In 2023 vindt een herinrichting plaats van de Korte Vest en de Agnietenstraat. Bij het ontwerp wordt ingezet op vergroening, met name langs de singel. “Tijdens de herinrichting planten we nieuwe bomen om de bomenkap van o.a. de treurwilgen te compenseren.” Het nieuwe plan met de groenmaatregelen is vorig jaar samen met de buurt gemaakt.

Massale bomenkap

De ODMH heeft aan de gemeente Gouda vergunning verleend voor het kappen van 191 bomen, op diverse locaties in Gouda. De lijst met bomen die het veld moeten ruimen is tot stand gekomen na een boomveiligheidscontrole (BVC). De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente. Belanghebbenden kunnen tot het einde van dit jaar een bezwaarschrift indienen bij het college van BenW

Goudse Post
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden