Nu nog weinig te beleven, straks een fijne speeloase voor Gouda Noord. (foto: Donny Thieme)
Nu nog weinig te beleven, straks een fijne speeloase voor Gouda Noord. (foto: Donny Thieme) (Foto: )

Groen speelplein met blauw verhaal

Veel groen, meer schaduw, natuurlijke speeltoestellen, een water- en zandspeelplaats en een sportveld. Dat is wat de Goudse Bijenkorf basisschool wenst voor haar nieuwe schoolplein. De opgave is simpel; de uitwerking ervan heeft toch heel wat voeten in de aarde. Want dat is nu juist wat ontbreekt: aarde.

gouda - Een groen schoolplein stond al enige tijd op het verlanglijstje van de school. Het plein is kaal; de speeltoestellen zijn aan vervanging toe. De ouders drongen eropaan; de leerlingenraad bracht de wensen van leerlingen alvast in beeld. “We zagen echter geen mogelijkheid het plein op te knappen. We waren bang dat onze investering letterlijk in het water zou vallen”, aldus directeur Wilca Hoekstra. Na een flinke regenbui vormt zich steevast een zee van aaneengesloten waterplassen die je alleen met kaplaarzen nog kunt doorwaden. Het plein bestaat uit 15 cm dikke betonplaten. “We zouden ze het liefst verwijderen, maar met de bodemdaling in Gouda is het risico op verzakking reëel. We legden ons dilemma voor bij de gemeente. Die wist er geen raad mee. Zo wel het Goudse Bureau RIS | Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur.”

Uniek groenblauw ontwerp

Toen de haalbaarheid zeker was, werden de wensen van het team, de leerlingen en de ouders verder concreet gemaakt. Bureau RIS vertaalde het wensenlijstje naar een ontwerp waarbij voor alle leeftijdsgroepen voldoende speel- en sportuitdaging is. Speelgroen, een ontdekpad en een zand- en waterspeelplaats laten kinderen de natuur van dichtbij beleven. Rondom het groen komen veel zitplekjes waar je je in de luwte en in de even kunt terugtrekken. De uitdaging is om op de dichte massa met een slechte waterregulatie een voor planten goede leefomgeving te creëren. Gekozen is voor verhoogde plantenborders die op de betonnen platen worden geplaatst. Deze moeten het hemelwater goed kunnen bufferen en bij overvloed ook kunnen afvoeren, zodat de plantvakken niet te nat worden of juist droogvallen bij warme droge periodes. De oplossing is gezocht in de waterbergingsmethode zoals die op groene daken wordt toegepast: de intensief groendakconstructie. Intensieve groendaken tref je aan op daken van gebouwen en bovenop ondergrondse constructies zoals parkeerkelders. En dus straks ook op dit schoolplein. Het resultaat: Een klimaatadaptief plein met een goede bodem voor planten en kinderen met droge voeten. School blij, gemeente blij, kinderen blij. We maken leerlingen waterbewust en we werken aan een waterbestendige stad met een aangenaam klimaat. Groen zorgt voor verkoeling in de steeds warmer wordende zomers. Wellicht biedt deze innovatieve oplossing de gemeente perspectief hoe groen in te passen op openbare pleinen die met beton gefundeerd zijn en/of die te kampen hebben met een te natte ondergrond.

Impuls voor de wijk

Het plein komt toe aan de wijk. Ook buurtkinderen kunnen komen sporten en spelen op het vrij toegankelijke plein. In de buurt Ouwe Gouwe zijn nagenoeg geen speelvoorzieningen; er is bovendien weinig recreatief groen. Het groene plein met de vele zitjes krijgt het karakter van een stadstuin. Bewonersplatform Gouda Noord steunt het project. De wijk kent weinig samenhang; een buurtontmoetingsplek ontbreekt. Het plein kan dat hiaat vullen. Het platform zal het plein straks dan ook inzetten voor buurtbijeenkomsten en evenementen. Als het plein klaar is, gaan vrijwillige ouders en omwonenden het onderhouden. De realisatie staat gepland in april 2021. “Covid-19 belemmert onze voorbereidende activiteiten en als school hebben we onze handen vol aan de 1,5 meter onderwijs. Maar dat drijft ons nog meer dit project tot een goed einde te brengen. We kijken uit om op het schaduwrijke plein met multifunctioneel sportveld buitenonderwijs te geven. In tijden van Corona waarin veel onzekerheden spelen, spelen kinderen hier straks vrij. Dat is een mooi vooruitzicht.

Kosten

De kosten zijn begroot op 213.000 euro. De school en het kinderdagverblijf Kind & Co investeren. Verschillende subsidieregelingen en fondsen zijn aangeschreven. De gemeente Gouda, Hoogheemraadschap Rijnland en de Rabobank dragen financieel bij. De leerlingen zamelden onlangs geld in met de Kleine Jantje Beton Loterij. Nog meer acties volgen met als klapstuk een kerstmarkt met ‘glazenhuisactie’.

Door Donny Thieme

groene plein krijgt het karakter van een stadstuin

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


 

Meeste reacties