Logo goudsepost.nl


Henk Krol toont begrip voor kritiek

Door Marianka Peters

Gouda - De met name oudere bewoners in de Heesterbuurt leggen zich er niet zonder meer bij neer dat de bushaltes in hun buurt zijn opgeheven. "Wij blijven doorvechten tot er naar ons wordt geluisterd en dat er weer een halte komt, desnoods aan de Burgemeester van Reenensingel. Maar er moet iets gedaan worden," stelt Rina Velders.

Het is verkiezingstijd dus kwam 50PLUS voorman Henk Krol, in hoogsteigen persoon polshoogte nemen. Hij was daar op uitnodiging van Gouda's 50+ partij. Bij winkelcentrum de Heester werd hij opgewacht door zo'n veertig boze ouderen, met wie hij in gesprek ging. "Het veranderen van dienstregelingen en opheffen van haltes is onderhand een landelijk probleem, waar met name ouderen last van hebben," stelde Krol. "Deze regering wil dat ouderen langer thuis blijven wonen, maar dan moeten er wel voorzieningen zijn, zoals openbaar vervoer, zodat ouderen overal nog kunnen komen. Ik ga kijken hoe ik deze problemen landelijk en bij provincies op de agenda kan krijgen." Volgens Arriva is uit tellingen gebleken dat dagelijks slechts zeven passagiers in- en uitstappen in de omgeving van de Heesterlaan. Daarom zijn haltes waarvan weinig gebruik wordt gemaakt, per 1 december opgeheven. Wel gaat de gemeente in de loop van dit jaar kijken of er een halte aan de Van Reenensingel, ter hoogte van de Vuurdoornlaan kan worden gerealiseerd.

Marianka Peters
Reageer als eerste
Meer berichten