Lezing: ‘De vrouw in een verzuilde samenleving, Gouda 1850-1960’

maandag 28 november 2022 20:00

20:00 Gouda, Concordia, Westhaven 27.

Marianne van der Veer behandelt in een lezing de geschiedenis van de periode van emancipatie en verzuiling in Gouda van 1850 tot 1960. Zij volgt in de lezing het proces van emancipatie van verschillende groepen in de samenleving in de tweede helft van de negentiende eeuw als aanloop naar de verzuiling die rond 1900 ontstaat. Die verzuiling wordt in de jaren zestig van de vorige eeuw losgelaten. In haar lezing zal Marianne van der Veer extra aandacht besteden aan de positie van de vrouw. Toegang is vrij.